Tuesday, April 15, 2014

၀ါလကၽြတ္ေက လက္ထပ္ေမ

တခြန္းေခၚလည္း
ေခၚလို႔မထူး
ႏွစ္ခြန္းေခၚလည္း
ေခၚလို႔မထူး
ရႊီနားျပင္မွာ
ရိီႊခင္လီးလို႔
မၾကားလီလား --။


Thursday, February 21, 2013

သု၀ဏၰေဒ၀ီရႊန္းလိုက္ရတု (ပိုဒ္စံု)

(ပထမပိုဒ္)

သိန္ကန္မိန္တြင္၊ ဆယ့္ႏွစ္ခြင္ကို၊ လြန္ပင္ျမင့္စည္၊ ၾကာရွည္တာအကူး၊ တေပါင္းမင္းလြင္၊ ရြက္ၾကင္ေတာ္လီျဖဴးက၊ ျပစ္သြယ္ႏူးစီးသြယ္ျဖာ၊ မတတ္သာၿပီ၊ မႈိင္းလို႔ရီေက၊ ၾကည့္လီသမွ်သာတည္း၊ လီျပင္းခတ္လိုက္၊ ပရစ္၀ီ၀ီနယ့္၊ ငွက္ရႊီေမာင္ႏံွစံု၊ ပန္းႏုခက္ကို၊ ယူလွ်က္ႏႈတ္၀ယ္ငံုရယ့္၊ စာခြန္႔တံုရႊင္ႏွစ္လို႔၊ တထူးေထြလာ၊ ဘာသာလူလို၊ မကိုႏႈတ္ျဖင့္တို႔ရယ့္၊ ဧးယ္သို႔ခ်စ္ဖြယ္ဆင္၊ ရာသီခြင္ဆယ့္ႏွစ္လမ္း၊ ျငမ္းႏွင့္အညီ၊ မိဂသီပင္၊ ရွိယ့္ကျမင္ေသာ္၊ စက္ခြင္မွာေယာင္ယမ္းခယ့္၊ ေထာက္လွမ္းမစာနာ၊ ပညာအထု၊ ျမတ္သူ႔ၾကည့္မွန္၊ ၾကာလီဟန္မူ၊

Sunday, February 17, 2013

သိန္ကန္မိန္တြင္ရတု


အပိုဒ္ (၁)

သိန္ကန္မိန္တြင္၊ ဆယ့္ႏွစ္ခြင္ကို၊ လြန္ပင္ျမင့္စည္၊ ၾကာရွည္တာအကူး၊ တေပါင္းမင္လြင္၊ ရြက္က်င္ေတာင္လီျမဴးက၊ ျပစ္သြယ္ႏူးစီးသြယ္ျဖာ၊ မတတ္သာၿပီ၊ မႈိင္းလို႕ရီေက၊ ၾကည့္လီသမွ်သာတည္း။ ပင္တိုင္းမွာညႇာရြက္ႀကြီ၊ လီျပင္းခတ္လိုက္၊ ပရစ္၀ီ၀ီႏွင့္၊ ငွက္ရႊီေမာင္ႏွံစံု၊ လိုင္ခ်င္းတြဲယွက္၊ ပန္းႏုခက္ကို၊ ယူလွ်က္ႏႈတ္၀ယ္မံုရယ့္၊ စာခြန္႕တံုရႊင္ႏွစ္လို႕၊ တထူးေထြလာ၊ ဘာသာလူလို၊ မကိုႏႈတ္ျဖင့္တို႕ရယ့္၊ ဧးယ္သို႕ခ်စ္ဖြယ္ဆင္။ ရာသီခြင္ဆယ့္ႏွစ္လမ္း၊ ျငမ္းႏွင့္အညီ၊ မိဂသီပင္၊ ရွိယ့္ကျမင္ေသာ္၊ စက္ခြင္မွာေယာင္ယမ္းခယ့္။ ေထာက္လွမ္းမစာနာ၊ ပညာအထု၊ ျမတ္သူ႕ၾကည့္မွန္၊ ၾကာလီဟန္မူ၊ သူရတန္ရင္သီြး၊ ဒန္ရမာဇာလီ၊ ဒူရဘီႏွင့္၊ ခ်စ္ညီတူခရီးကို၊ ေနာက္မီးမေလွ်ာက္လို။

ရွိေဟာင္းပီမူ ရခိုင္အခ်စ္ရတု


သာၾကည္ယုယ
မေပ်ာ္ရသည္ၾကာလွၿပီ အသွ်င့္သား
အရႊီသည္ ပန္းႏွင့္တူစြ
စႏၵာျဖဴသည္
ႀကိဳးၾကာမယ္ထက္ပူ၍
တၾကဴၾကဴလြမ္း႐ုတ
ေမာင္ေၾကာင့္ပူဆာ
မခံသာသည္
မ်ားစြာ၀ဋ္ဒုကၡတည္း --။

ရခုိင္ဖားျပဳတ္ေက၀တၳဳ


ဖားျပဳတ္ေကတေကာင္၊ အုံးေဘာင္စီးလွ်က္၊ ျဖားရီတက္တြင္၊ ေခ်ာင္းကို၀င္၍လာလတၱံ။ ထုိေရာအခါ၊ ေခ်ာင္းကမ္းသာတြင္၊ ျပားဇီးပင္တကုိင္းတြင္နားလွ်က္၊ ပန္ဇင္းငွက္က၊ ခင္ပြန္းမိတ္ေဆြ၊ ဖားျပဳတ္ေက၊ ဇာျပည္ဇာရြာ၊ ဇာကလာဟု၊ ေသခ်ာစစ္စစ္မိန္းလတၱံ။ ပန္ဇင္းမိန္းေလ၊ ဖားျပဳတ္ေကက၊ တုိင္းျပည္ၿမိဳ႕ရြာ၊ လွည့္လုိ႔လာဟု ေျဖလတၱံ။

ထုိသုိ႔ေျဖခါ၊ တုိင္းျပည္ၿမိဳ႕ရြာ၊ ၾကားခပါသည္၊ ပဇာသတင္းထူးသနည္းဟု မိန္းလတၱံ။ ထုိသုိ႔မိန္းခါ၊ ေျဖသည္မွာကား၊ သမုဒၵရာ၊ သီတာရီၿမီ၊ မုိးလီမုန္တုိင္း၊ အံုမိႈင္းမိႈင္းႏွင့္၊ ေတာ္လဲပဲ့တင္၊ ငလွ်င္ၿမီႀကီးလႈပ္လတၱံ။ ထိုသို႔လႈပ္ခါ၊ ကၽြန္းဒီပါမွာ၊ ကမၻာေက်ာက္ႀကီးကဲြလတၱံ။ ထိုသို႔ကဲြခါ၊ တြင္းမွာေျမာက္ေတာင့္၊ ခုႏွစ္ေတာင့္လည္းက်ိဳးလတၱံ။ လူလည္းေလးစု ကဲြလတၱံ။

ဓည၀တီနိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းသာျခင္း (အစ/အဆံုး)

ဓည၀တီနိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းသာျခင္း (အစ/အဆံုး)
----------------------------------------------------
အမွာ။ (ရခိုင္လူငယ္ေခ်တိ ဇာသူမဆို အစအဆံုးတေခါက္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ဖူးကတ္ရဖို႔။ မဟုတ္ေက ရခိုင္ျဖစ္ရက်ိဳးနပ္ဖို႔မဟုတ္ေတ သာျခင္းတပုဒ္ျဖစ္ေတ။ ယင္းေလာက္ထိေကာင္းေရ။ လက္ရာေျမာက္ေတ။ စာပီတန္ဖိုးတခုတည္းမဟုတ္။ သမိုင္းအျမင္။ အေတြးအေခၚ ဒႆနိကအျမင္တိလည္းပါေရ။ ယင္းမွာ ရခိုင္သားႀကီးပြားရန္ အေၾကာင္း (၆) ခ်က္ပါေရ။ ယင္း (၆) ခ်က္ ဇာလဲ သခၤန္းစာအျဖစ္ အားေကရွာၾကည့္ကတ္ပါလီ။ အပုိဒ္ (၂၈) ေျပာျပမည္ေလ၊ ေထြေထြရပ္ရပ္၊ ေမာင္ကညႊန္၍၊ မွန္အမွားႏွင့္၊ စကားရပ္ကို) ဆိုေရအပိုဒ္က စဖတ္ၾကည့္ပါလီ။ ေယၿပီးေက အပိုဒ္ (၁၇) မွာ (ထူလစႁႏၵား၊ တြင္ျငားတျဖာ၊ အာနႏၵာဟု) ဟု ဆိုၿပီးပါေရ။ ေအအခ်က္ေရ သမိုင္းပညာသွ်င္တိအတြက္ ေကာင္းေကာင္းအေရးႀကီးေရအခ်က္ျဖစ္ေတ။ ဇာျဖစ္လို႔ဆို (အာနႏၵစႃႏၵားဘုရင္) အသူလဲ ဆိုစြာ အခုထက္ထိ ရခိုင္သမိုင္းပညာသွ်င္တိ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သိမ့္။ ေအကဗ်ာက ေဖာ္ထုတ္ထားေရ။ တခ်ိဳ႕က (ဒြင္) စႃႏၵား၊ တခ်ိဳ႕က (မဟာတိုင္း) စႃႏၵား စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာနီကတ္ေတ။ ေအကဗ်ာမွာ (သဂၤါယနာတင္) စြာ (ထူလ) ေခၚ (အာနႏၵ) စႃႏၵားမင္းလို႔ပါေရ။ ေမဓပညာေမာ္ကြန္းလကၤာမွာ (ထူလစႃႏၵား) မင္း၏သား (သီရိစႃႏၵား) ဆိုၿပီးေက ပါေရ။ ေမဓပညာေမာ္ကြန္းထက္ ေအကဗ်ာက ပိုယုတၱိဟိေရ။ ဇာျဖစ္ဆို အာနႏၵစႃႏၵားမင္းေရ သဂၤါယနာတင္ခစြာျဖစ္လို႔ သဂၤါယနာတင္ၿပီးစြာႏွင့္ ယင္း (အနႏၵစႃႏၵားမင္းေက်ာက္စာ) ကို မွတ္တိုင္အျဖစ္ ရြီးထိုးခစြာျဖစ္ႏိုင္ေရ။ ေယဇူး ယင္းေက်ာက္စာေရ ရြီထိုးထားစြာတိ ေကာင္းေကာင္းေသေသသပ္သပ္ဟိေရ။ အားေက တခ်က္ဖတ္ၾကည့္ကတ္ပါလီ။ ပံုမႏွိပ္ရပါသိမ့္။)
-----------------------------------
ဓည၀တီနိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းသာျခင္း (အစ/အဆံုး)
------------------------------------------
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေက်ာက္ရစ္ေကဆရာ ေမာင္စံလွ စပ္ဆိုသည္။ ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၁၁၆)၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၇၅၄) ခုႏွစ္ ရြီးကူးပီမူ။


ေၾကာင္ရီခၽြတ္လကၤာ


မိုးေသာက္ေရာင္နီ
(ေၾကာင္ရီခၽြတ္လကၤ)

(၁)
ေျပာခါရခိုင္၊ ရြီးခါျမန္မာ
မပီကလာ၊ ပီကလာသည္
ကိုယ့္ဘာသာမိ၊ စာကိုမိလွ်က္
မသိတရား၊ လြန္ပြားမ်ား၍
အသိတရား၊ လြန္ေခါင္းပါးသည္
ဖားတပိုင္း ငါးတပိုင္း
ပံုႏိႈင္းရမူ၊ ခြီးတူ၀က္တူ
ထိုသည္လူလွ်င္၊ အယူေမွာက္မွား
ေပါက္ကရားတည့္၊ လားလီရာမွာ
မ်က္ႏွာမလွ၊ ဗီဇမပီ
ပဒရီစြပ္၊ ေၾကာင္ရီ၀တ္လို႔
အမွတ္သညာ၊ ကိုယ့္စာစကား
ဟိေသာ္ျငားလည္း၊ ေအာက္ႏြားေနာက္လိုက္
သူလွ်င္ျဖစ္ရ၊ ဘ၀ကၽြန္ယုတ္
စစုန္းျမဳတ္ကာ၊ ဒုတ္ပိုင္းေနာက္ကုန္း
ဘံုးဘံုးက်မွ၊ (အဘာ) ထေအာ္
ေယာက္ဖေခၚသည္
မေပၚဖေပ်ာက္သူေလွ်ာက္တည္း --။