Thursday, February 21, 2013

သု၀ဏၰေဒ၀ီရႊန္းလိုက္ရတု (ပိုဒ္စံု)

(ပထမပိုဒ္)

သိန္ကန္မိန္တြင္၊ ဆယ့္ႏွစ္ခြင္ကို၊ လြန္ပင္ျမင့္စည္၊ ၾကာရွည္တာအကူး၊ တေပါင္းမင္းလြင္၊ ရြက္ၾကင္ေတာ္လီျဖဴးက၊ ျပစ္သြယ္ႏူးစီးသြယ္ျဖာ၊ မတတ္သာၿပီ၊ မႈိင္းလို႔ရီေက၊ ၾကည့္လီသမွ်သာတည္း၊ လီျပင္းခတ္လိုက္၊ ပရစ္၀ီ၀ီနယ့္၊ ငွက္ရႊီေမာင္ႏံွစံု၊ ပန္းႏုခက္ကို၊ ယူလွ်က္ႏႈတ္၀ယ္ငံုရယ့္၊ စာခြန္႔တံုရႊင္ႏွစ္လို႔၊ တထူးေထြလာ၊ ဘာသာလူလို၊ မကိုႏႈတ္ျဖင့္တို႔ရယ့္၊ ဧးယ္သို႔ခ်စ္ဖြယ္ဆင္၊ ရာသီခြင္ဆယ့္ႏွစ္လမ္း၊ ျငမ္းႏွင့္အညီ၊ မိဂသီပင္၊ ရွိယ့္ကျမင္ေသာ္၊ စက္ခြင္မွာေယာင္ယမ္းခယ့္၊ ေထာက္လွမ္းမစာနာ၊ ပညာအထု၊ ျမတ္သူ႔ၾကည့္မွန္၊ ၾကာလီဟန္မူ၊

Sunday, February 17, 2013

သိန္ကန္မိန္တြင္ရတု


အပိုဒ္ (၁)

သိန္ကန္မိန္တြင္၊ ဆယ့္ႏွစ္ခြင္ကို၊ လြန္ပင္ျမင့္စည္၊ ၾကာရွည္တာအကူး၊ တေပါင္းမင္လြင္၊ ရြက္က်င္ေတာင္လီျမဴးက၊ ျပစ္သြယ္ႏူးစီးသြယ္ျဖာ၊ မတတ္သာၿပီ၊ မႈိင္းလို႕ရီေက၊ ၾကည့္လီသမွ်သာတည္း။ ပင္တိုင္းမွာညႇာရြက္ႀကြီ၊ လီျပင္းခတ္လိုက္၊ ပရစ္၀ီ၀ီႏွင့္၊ ငွက္ရႊီေမာင္ႏွံစံု၊ လိုင္ခ်င္းတြဲယွက္၊ ပန္းႏုခက္ကို၊ ယူလွ်က္ႏႈတ္၀ယ္မံုရယ့္၊ စာခြန္႕တံုရႊင္ႏွစ္လို႕၊ တထူးေထြလာ၊ ဘာသာလူလို၊ မကိုႏႈတ္ျဖင့္တို႕ရယ့္၊ ဧးယ္သို႕ခ်စ္ဖြယ္ဆင္။ ရာသီခြင္ဆယ့္ႏွစ္လမ္း၊ ျငမ္းႏွင့္အညီ၊ မိဂသီပင္၊ ရွိယ့္ကျမင္ေသာ္၊ စက္ခြင္မွာေယာင္ယမ္းခယ့္။ ေထာက္လွမ္းမစာနာ၊ ပညာအထု၊ ျမတ္သူ႕ၾကည့္မွန္၊ ၾကာလီဟန္မူ၊ သူရတန္ရင္သီြး၊ ဒန္ရမာဇာလီ၊ ဒူရဘီႏွင့္၊ ခ်စ္ညီတူခရီးကို၊ ေနာက္မီးမေလွ်ာက္လို။

ရွိေဟာင္းပီမူ ရခိုင္အခ်စ္ရတု


သာၾကည္ယုယ
မေပ်ာ္ရသည္ၾကာလွၿပီ အသွ်င့္သား
အရႊီသည္ ပန္းႏွင့္တူစြ
စႏၵာျဖဴသည္
ႀကိဳးၾကာမယ္ထက္ပူ၍
တၾကဴၾကဴလြမ္း႐ုတ
ေမာင္ေၾကာင့္ပူဆာ
မခံသာသည္
မ်ားစြာ၀ဋ္ဒုကၡတည္း --။

ရခုိင္ဖားျပဳတ္ေက၀တၳဳ


ဖားျပဳတ္ေကတေကာင္၊ အုံးေဘာင္စီးလွ်က္၊ ျဖားရီတက္တြင္၊ ေခ်ာင္းကို၀င္၍လာလတၱံ။ ထုိေရာအခါ၊ ေခ်ာင္းကမ္းသာတြင္၊ ျပားဇီးပင္တကုိင္းတြင္နားလွ်က္၊ ပန္ဇင္းငွက္က၊ ခင္ပြန္းမိတ္ေဆြ၊ ဖားျပဳတ္ေက၊ ဇာျပည္ဇာရြာ၊ ဇာကလာဟု၊ ေသခ်ာစစ္စစ္မိန္းလတၱံ။ ပန္ဇင္းမိန္းေလ၊ ဖားျပဳတ္ေကက၊ တုိင္းျပည္ၿမိဳ႕ရြာ၊ လွည့္လုိ႔လာဟု ေျဖလတၱံ။

ထုိသုိ႔ေျဖခါ၊ တုိင္းျပည္ၿမိဳ႕ရြာ၊ ၾကားခပါသည္၊ ပဇာသတင္းထူးသနည္းဟု မိန္းလတၱံ။ ထုိသုိ႔မိန္းခါ၊ ေျဖသည္မွာကား၊ သမုဒၵရာ၊ သီတာရီၿမီ၊ မုိးလီမုန္တုိင္း၊ အံုမိႈင္းမိႈင္းႏွင့္၊ ေတာ္လဲပဲ့တင္၊ ငလွ်င္ၿမီႀကီးလႈပ္လတၱံ။ ထိုသို႔လႈပ္ခါ၊ ကၽြန္းဒီပါမွာ၊ ကမၻာေက်ာက္ႀကီးကဲြလတၱံ။ ထိုသို႔ကဲြခါ၊ တြင္းမွာေျမာက္ေတာင့္၊ ခုႏွစ္ေတာင့္လည္းက်ိဳးလတၱံ။ လူလည္းေလးစု ကဲြလတၱံ။

ဓည၀တီနိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းသာျခင္း (အစ/အဆံုး)

ဓည၀တီနိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းသာျခင္း (အစ/အဆံုး)
----------------------------------------------------
အမွာ။ (ရခိုင္လူငယ္ေခ်တိ ဇာသူမဆို အစအဆံုးတေခါက္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ဖူးကတ္ရဖို႔။ မဟုတ္ေက ရခိုင္ျဖစ္ရက်ိဳးနပ္ဖို႔မဟုတ္ေတ သာျခင္းတပုဒ္ျဖစ္ေတ။ ယင္းေလာက္ထိေကာင္းေရ။ လက္ရာေျမာက္ေတ။ စာပီတန္ဖိုးတခုတည္းမဟုတ္။ သမိုင္းအျမင္။ အေတြးအေခၚ ဒႆနိကအျမင္တိလည္းပါေရ။ ယင္းမွာ ရခိုင္သားႀကီးပြားရန္ အေၾကာင္း (၆) ခ်က္ပါေရ။ ယင္း (၆) ခ်က္ ဇာလဲ သခၤန္းစာအျဖစ္ အားေကရွာၾကည့္ကတ္ပါလီ။ အပုိဒ္ (၂၈) ေျပာျပမည္ေလ၊ ေထြေထြရပ္ရပ္၊ ေမာင္ကညႊန္၍၊ မွန္အမွားႏွင့္၊ စကားရပ္ကို) ဆိုေရအပိုဒ္က စဖတ္ၾကည့္ပါလီ။ ေယၿပီးေက အပိုဒ္ (၁၇) မွာ (ထူလစႁႏၵား၊ တြင္ျငားတျဖာ၊ အာနႏၵာဟု) ဟု ဆိုၿပီးပါေရ။ ေအအခ်က္ေရ သမိုင္းပညာသွ်င္တိအတြက္ ေကာင္းေကာင္းအေရးႀကီးေရအခ်က္ျဖစ္ေတ။ ဇာျဖစ္လို႔ဆို (အာနႏၵစႃႏၵားဘုရင္) အသူလဲ ဆိုစြာ အခုထက္ထိ ရခိုင္သမိုင္းပညာသွ်င္တိ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သိမ့္။ ေအကဗ်ာက ေဖာ္ထုတ္ထားေရ။ တခ်ိဳ႕က (ဒြင္) စႃႏၵား၊ တခ်ိဳ႕က (မဟာတိုင္း) စႃႏၵား စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာနီကတ္ေတ။ ေအကဗ်ာမွာ (သဂၤါယနာတင္) စြာ (ထူလ) ေခၚ (အာနႏၵ) စႃႏၵားမင္းလို႔ပါေရ။ ေမဓပညာေမာ္ကြန္းလကၤာမွာ (ထူလစႃႏၵား) မင္း၏သား (သီရိစႃႏၵား) ဆိုၿပီးေက ပါေရ။ ေမဓပညာေမာ္ကြန္းထက္ ေအကဗ်ာက ပိုယုတၱိဟိေရ။ ဇာျဖစ္ဆို အာနႏၵစႃႏၵားမင္းေရ သဂၤါယနာတင္ခစြာျဖစ္လို႔ သဂၤါယနာတင္ၿပီးစြာႏွင့္ ယင္း (အနႏၵစႃႏၵားမင္းေက်ာက္စာ) ကို မွတ္တိုင္အျဖစ္ ရြီးထိုးခစြာျဖစ္ႏိုင္ေရ။ ေယဇူး ယင္းေက်ာက္စာေရ ရြီထိုးထားစြာတိ ေကာင္းေကာင္းေသေသသပ္သပ္ဟိေရ။ အားေက တခ်က္ဖတ္ၾကည့္ကတ္ပါလီ။ ပံုမႏွိပ္ရပါသိမ့္။)
-----------------------------------
ဓည၀တီနိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းသာျခင္း (အစ/အဆံုး)
------------------------------------------
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေက်ာက္ရစ္ေကဆရာ ေမာင္စံလွ စပ္ဆိုသည္။ ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၁၁၆)၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၇၅၄) ခုႏွစ္ ရြီးကူးပီမူ။


ေၾကာင္ရီခၽြတ္လကၤာ


မိုးေသာက္ေရာင္နီ
(ေၾကာင္ရီခၽြတ္လကၤ)

(၁)
ေျပာခါရခိုင္၊ ရြီးခါျမန္မာ
မပီကလာ၊ ပီကလာသည္
ကိုယ့္ဘာသာမိ၊ စာကိုမိလွ်က္
မသိတရား၊ လြန္ပြားမ်ား၍
အသိတရား၊ လြန္ေခါင္းပါးသည္
ဖားတပိုင္း ငါးတပိုင္း
ပံုႏိႈင္းရမူ၊ ခြီးတူ၀က္တူ
ထိုသည္လူလွ်င္၊ အယူေမွာက္မွား
ေပါက္ကရားတည့္၊ လားလီရာမွာ
မ်က္ႏွာမလွ၊ ဗီဇမပီ
ပဒရီစြပ္၊ ေၾကာင္ရီ၀တ္လို႔
အမွတ္သညာ၊ ကိုယ့္စာစကား
ဟိေသာ္ျငားလည္း၊ ေအာက္ႏြားေနာက္လိုက္
သူလွ်င္ျဖစ္ရ၊ ဘ၀ကၽြန္ယုတ္
စစုန္းျမဳတ္ကာ၊ ဒုတ္ပိုင္းေနာက္ကုန္း
ဘံုးဘံုးက်မွ၊ (အဘာ) ထေအာ္
ေယာက္ဖေခၚသည္
မေပၚဖေပ်ာက္သူေလွ်ာက္တည္း --။

မဟာ၀ိဟႎက ရခိုင္ရာဇ၀င္လကၤာ (အစ/အဆံုး)


မဟာ၀ိဟႎက ရခိုင္ရာဇ၀င္လကၤာ
(ဒြါရာ၀တီ လမုေခ်ာင္းဆရာေက်ာ္မဲ)

နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အာရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆတိ။

(၁) ေဇယ်ံေအာင္ထြန္း၊ ဤေတာင္ကၽြန္း၌၊ ဦးစြန္းလုထြတ္၊ သံုးလုနတ္လွ်င္၊ ကိုးရပ္န၀ဂုဏ္၊ ထက္ေအာက္ခ်ံဳ၍၊ ဆန္တံုတက္လွစ္၊ ဇာတိေခတ္ဟု၊ စင္စစ္တည္ေလွ်ာင္း၊ တိုက္တေသာင္းကို၊ လင္းေၾကာင္းထြန္းလွ်ံ၊ ညာဏ္ေတာ္သန္သား၊ ဆရံသိေတာ္၊ ေျခာက္ေရာင္ေက်ာ္သည္၊ သွ်င္ေတာ္လုေဆြ၊ သမၺဳေဒၶကို၊ ၿဖိဳးေ၀ပန္ဆင္၊ ဦးထိပ္တင္လွ်က္၊ သံုးခြင္လုဘ၊ မုနိႏၵ၏၊ ေဟာထဓမၼကၡန္၊ တရားမွန္ကို၊ မက်န္လံုးခ်ံဳ၊ ပူေဇာ္ကုမ္၍၊ ၾကည္ယံုေစတနာ၊ ျပဳကုမ္ပါ၏။ မဂၢဖလ၊ သဃၤာစသည့္၊ ပြားျပည့္မ်ားစြာ၊ အရိယာသာ၀ါ၊ ရဟႏၲာကို၊ သဂါရေ၀၊ ၀ႏၵိေတျဖင့္၊ ႀကီးေထြဂ႐ုဏ၊ မိႏွင့္ဘကို၊ ထပ္ကာပန္ထြာ၊ ရွိခိုးပါ၏။ ငယ္ခါသင္ထ၊ ဆရာစသား၊ မ်ားလွပ႑ိ၊ ပညာဟိအား၊ ဦးရွိၾကည္ႏူး၊ ပူေဇာ္က်ဴးမွ၊ ေပၚဦးကၽြန္းခ်ာ၊ ဤကမၻာထက္၊ ရကၡပူရ၊ မည္နာမျဖင့္၊ ဓည၀တီ၊ ေလးဌာနီႏွင့္၊ ဤရခိုင္ျပည္၊ တိုင္းရပ္စည္၌၊ ျဖစ္သည္ထင္ရွား၊ မင္းအမ်ားအား၊ မွတ္သားစီခ်င္၊ ရာဇ၀င္ကို၊ ဆင္သြယ္နိဒါန္း၊ လကၤာညႊန္းအံ့၊ ရဟန္းပုဏၰား၊ မ်ိဳးေလးပါး႐ို႕၊ သင္ၾကားစိမ့္ငွာ၊ ထုတ္ဆိုမွာသည္၊ ေနာင္လာလူ႐ို႕တတ္လိမ့္တည္း။ ။

ေဒး၀န္းေအာင္ေက်ာ္ရႊီ၏ကိုယ္တြိရခိုင္ျပည္သိိမ္းတိုက္ပဲြမွတ္တမ္း (အစ/အဆံုး)


(ပင္း၀ါ၊ ေျမာက္ဦးသိမ္းတိုက္ပဲြ)

ေဇယ်ႏၲဳ။ ။ ေဗာဓိမည္ရ၊ မုနိႏၵသည္ေလာကသွ်င္၊ ေသာင္းရပ္ခြင္ဤလူ႔ၿမီ၊ ပြင့္လာဘိသည္၊ မုနိသမၺဳေဒ၏၊ သီဒါ၀ယ္သဲလံုးရွိ၊ ေဒြးပါဒေတာ္၊ စံုႏွစ္ေဖာ္ကို၊ ကၽြန္သာလက္ဦးပီး၍၊ ေၾကာင္းဦးေလွ်ာက္တင္ပါမည္၊ ေသာင္းဇမၺဴ၀ယ္၊ သွ်င္လူရီႊနားတည္ေလာ့။ မိစၧိမည္ေနာက္ရပ္သာ၊ အႏၵိယတိုင္းျပည္မသည္၊ ထက္မွာနတ္ဘံုသာသို႔၊ ျမစ္ဂဂၤါသီတာလည္း၊ သမုဒၵရာ၊ ေလးမ်က္ႏွာသည္၊ ပတ္ကာ၀န္းလွ်က္နီ၏။ ဘိလပ္ျပည္ၿမိဳ႕စႂကၠာ၊ အိမ္ရာစီသည္၊ ပဆာမင္းတံုေသာ္ကား၊ ထက္ေဒ၀ါဟန္မျပား၊ ေလးေယာက္ေမာင္ပင္၊ ေ၀ဟန္သွ်င္သည္၊ ဘံုခြင္မိုဃ္းသၾကားသို႔၊ သွ်င္မင္းမ်ားထံေတာ္၀ယ္၊ တရာ့တစင္း၊ ထီးေဆာင္းမင္း႐ို႕၊ မႄကြင္းခ႐ိုေသလွ်က္၊ ဘ႑ာေငြခန္႔ဇနာ၊ အဖူးလက္ေဆာင္၊ မ်ားေျမာင္ဆက္သြင္းပါ၏၊ မင္းျမတ္စြာအဏာႏွင့္၊ ကုလီကတၱာ၊ ရီႊၿမိဳ႕ေတာ္၀ယ္၊ ေဗာ္ေရာ္လာသတ္ကလည္း၊ ႏႈတ္သံျမအမိန္႔ေတာ္၊ ငါစိုးအုပ္သည္၊ အရွိေတာင္ဖက္၀ယ္၊ ေခၚတြင္ကာစစ္တေကာင္း၊ ၿမိဳ႕၀န္အရာ၊ ခန္႔အပ္ပါသည္၊ ၀ါေနာ္သပ္ဖေလာင္း႐ို႕၊ လွ်င္ေၾကာင္းစီလႊတ္ခါ၊ ၀ါေနာ္သပ္လည္း၊ မင္းျမတ္၏အာဏာႏွင့္၊ ခ်ီႄကြလွာတံုေပျငား၊ ဆိုက္ေရာက္ပါေသာ္၊ ၿမိဳ႕မွာမူးမတ္မ်ားႏွင့္၊ မ်ိဳးေလးပါးသူတကာ၊ မိမၼေယာက္်ား၊ တိုင္းျပည္သားမွာ၊ မိဘေရာက္ျပန္လာသို႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္ကာစီရင္ျငား၊ မရမာသည္၊ ဘာသာစပ္တျခားႏွင့္၊ လိမၼျငားတတ္ပြန္သူ၊ အမီးပုစၧာ၊ ျပႆနာကို၊ က်ီေအာင္ေျဖမည့္လူဟု၊ ေတြးဆယူရွာေသာအခါ၊ ပြင့္သစ္ပန္းသြင္၊ ေမ့ထိပ္တင္သည္၊ သခင္ကိုေတြးေျမာ္၏။ ေခၚတြင္ကာလူအမ်ား၊ ေမာင္ေသာ္တလီ၊ ေအာင္ေက်ာ္ရႊီသည္၊ သက္၀ီေမ့ထိပ္ထားကို၊ ေျမာ္ျမင္ျငားလူတကာ၊ ရင္၌မြီးသည္၊ သားႀကီးဟန္ပမာသို႔၊ ၿမိဳ႕၀န္သာ ေ၀ါေနာ္သတ္၊ ေမ့ခ်စ္ေမာင္ကို၊ စိတ္တြင္ေလာဘကပ္လွ်က္၊ မျပတ္ငါ့ထံမွာ၊ တိုင္းျပည္ကိစၥ၊ ဟူသမွ်သည္၊ တခုမက်န္ပါေအာင္၊ ေဆာင္ရြက္ကာနီရမည္၊ စားစရိပ္မွာ၊ တလေငြႏွစ္ဆယ္ကို၊ မျပတ္စီပီးမည္သာ၊ အာဏာခ်သည္၊ ရွိကေတာင္းဆုပါ၍၊ သကၠရာဇ္မွာေထာင္ျဖစ္၊ တရာ့သွ်စ္ဆယ္၊ စြန္း၀ယ္ႏွစ္ခုႏွစ္၀ယ္၊ အခ်စ္ေမ့သခင္၊ စစ္တေကာင္းသည္၊ ဖေလာင္းမင္းရင္ျပင္၌၊ တိုင္းျပည္တြင္မႈကိစၥ၊ ေပၚထြက္ရာကို၊ ၿဖီေဖ်ာ္မိုးမစက၊ ယင္းမွာနီသူ႐ို႕မွာ၊ ရီခမိုးကို၊ ခ်မ္းခ်မ္းဖက္နီပါသို႔၊ ေပ်ာ္ပါးကာအသြယ္သြယ္၊ ခ်မ္းၿငိမ္းလွသည္၊ ထက္မနတ္ဘံုျပည္သို႔၊ ရႊင္စမၸါယ္နီၾက၍၊ ေမ့ခ်စ္ေမာင္ကို၊ နတ္လူသထာ၏ေလး။

လြမ္းတသာျခင္း

(၁) သည္းဘ၀င္မွာ၊ မေယႂကြီလု၊ ေလးမ်က္ႏွာကို၊ မယ္ေမွ်ာ္႐ႈက၊ ၀မ္းႏႈ၀မ္းပါး၊ ရီလႈိင္သံေလ၊ ညံဂရက္၊ ယက္ေသာေသာႏွင့္၊ အံၾသစဖြယ္၊ အေျပာက်ယ္ေက၊ ပင္လယ္နဒီ၊ လႈိင္းခ်ီခ်ီႏွင့္၊ မႈိင္းရီးပ်ပ်၊ တျမျမေက၊ ကမ္းစမထင္၊ သွ်စ္ခြင္တိုင္းက၊ မႈိင္းမႈန္ဆင္ပ်ာ၊ မင္းလြင္၀ိုင္းအံု၊ ျမဴခိုးျခံဳေက၊ ပဇၨဳန္ေဆာ္ႏႈိး၊ ၀ါေယာေမေလ၊ ေတာင္လီၿဖိဳးလို႔၊ ေမွ်ာ္႐ႈတိုင္းပင္၊ ေဖၚကြဲသူ႐ို႔၊ ပူလို႔ကၽြန္းေအာင္၊ လြမ္းမႈဆင္ေက၊ ဘ၀င္ႏုပ်ိဳ၊ ေမပဘာမွာ၊ ေမွ်ာ္ကာတမ္းပ်ာ၊ လြမ္းလို႔ငိုေရ...။

Saturday, February 16, 2013

ညာၿမိဳ႕ရပ္စြန္

(၁) စုန္လီေကလက္ယာ၊ ဆန္လီေကလက္၀ဲ၊ ကုလားတန္ေက၊ ျမစ္ျပင္ထဲမွာ၊ ရြက္ဖြဲဖြဲႏွင့္၊ ခရီကုန္သြယ္၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကား၊ ကုန္သည္ဆိုေက၊ ထိုျမစ္ထဲမွာ၊ ရြက္ဖားဖားႏွင့္၊ လားလာေျပာင္းျပန္၊ လီဆန္လီသင့္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ေပါင္းစပ္၊ ရြက္ခ်င္းထပ္ခါ၊ လွီအေပါင္းမွာ၊ ေျမာက္မ်ားစြာေလ....။

(၂) ေခ်ာင္းငယ္၀တြင္၊ စ်ီးခ်ခါျဖင့္၊ သင့္တင့္ေလာင္းလွီ၊ အညီစုစပ္၊ ပ်ားပန္းခက္သို႔၊ မျပတ္အိမ္ၿခီ၊ အစီယွဥ္သင့္၊ ဆင္လံုးျမင္းရံ၊ လီသြန္းခံျပဳတင္း၊ ရပ္ဌာနီမွာ၊ တသြင္းသြင္းေလ....။

Saturday, February 9, 2013

ဗ်ဥ္း (၃၃) ရခိုင္ေလွေတာ္သံ

က - ကိုမူကား။ ။ ကဥၥနပဗၸတာ၊ ေငြေတာင္သာက၊ ဟသၤာဝမ္းဘဲ၊ ပ်ံက်ဝဲသည္၊ မစဲရံကာ၊ ရံကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။

ခ - ကိုမူကား။ ။ ျမတ္လွသီးခံ၊ ရေသ့ပ်ံကို၊ အၾကံယူမွား၊ မင္းသားျပည္သွ်င္၊ ျပစ္မွားလွ်င္ေက၊ ျပည္ေတာ္ဝင္ကာ၊ ဝင္ကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဂ - ကိုမူကား။ ။ ဂႏၶမာလာ၊ ပန္းနံ ့သာႏွင့္၊ လင္ရွာမရ၊ နဂါးမလွ်င္၊ နိညမျပတ္၊ လွည့္ဖ်ားတတ္သည္၊ သူျမတ္ရႊင္ကာ၊ ရႊင္ကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


ဃ - ကိုမူကား။ ။ ဃရာဝါသ၊ ကိစၥမ်ားေျမာင္၊ လူ ႐ို႔ေဘာင္ဝယ္၊ ခြါေဆာင္ခ်ီၿပီး၊ မင္းႀကီးတတပ္၊ သားလြတ္လပ္သည္၊ အထြဋ္တင္ကာ၊ တင္ကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။


င - ကိုမူကား။ ။ ငဆမုဆိုး၊ နယ္မ်ိဳးလည္ဘိ၊ မဏိပတၱျမား၊ ကုန္ခါစားသည္၊ ေလွးမွ်ားကိုင္ကာ၊ ကိုင္ကာေသာ္လည္း၊ ဟန္စိေလ၊ ဟန္စြေလ။ ။ဖဒူမင္းညိဳ (ယီးျခင္း)

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ဦးေခတ္ ရခိုင္ဘုရင္ဘေစာျဖဴမင္းလက္ထက္ ရခိုင္သၾကစ္ (၈၂၁-၈၄၄) ခုႏွစ္ စာဆိုအမတ္ႀကီးဖဒူမင္းညိဳစပ္ဆိုေသာ ရခိုင္မင္းသမီးေစာေရႊၾကာ ယီးျခင္း (ယိုင္းျခင္း)

(အပိုဒ္ ၁)
(ယီးယင္ယီးယင္၊ ယီးယင့္ယင့္၊ ယင္ယင္ေလယီး၊ ယီးေလယီး၊ ယီးယင္ယင္ယီး)
ယီးလွ်က္ပ်ံ႔ပ်ဴး၊ ႐ိုက္ကာက်ဴးပိမ့္၊ ေပၚဦးကမၻာ၊ ငါးၾကာပြင့္လိုက္၊ ေရာင္ၿမိဳက္ဥာဏ္ျဖဴ၊ ငါးဆူသွ်င္နည္း၊ ပြင့္မည္ခ်ဥ္းတြင္၊ မိတၱည္းမေရာက္၊ ေလးပါးေနာက္၀ယ္၊ ငါးေထာက္ေတာင္တာ၊ သာသနာတြင္၊ ငါးစင္းအျမတ္၊ န၀တတ္ရီက်၊ ငါးရာရသား၊ ဂစၧပနဒီ၊ ဤသည္ညာမြန္၊ ယဥ္တက္တဘက္၊ ပင္လယ္ထြက္မွ၊ ႏွစ္ဘက္ကမ္းၿခီ၊ ျဖားရီမွီ၀ယ္၊ ရွိဆီျပဳပၸာ၊ အာကာမွီခိုင္း၊ ေတာင္ၿပိဳင္းၿပိဳင္းႏွင့္၊ ဆိုင္းဆိုင္းမ႑ိဳင္၊ ရခိုင္ညြန္႔ဖူး၊ မြန္ၾကည္ျမဴးသို႔၊ ေျမာက္ဦးရႊီးနန္း၊ တည္လတ္ထြန္းသည္၊ ဤကၽြန္းဇမၺဴထူးတည့္ေလး။    ။

Sunday, February 3, 2013

ရခိုင္က်ီးျဖဴသာျခင္း


(တန္းခိုးဆရာထြန္း၊ ရခိုင္သၾကစ္-၁၂၈၂ ခုႏွစ္မွာ စပ္ဆိုပါ၏)


နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ


သံုးပါးမေယရတနာ၊ ျမတ္ဆရာႏွင့္၊ မာတာပီတ၊ ဂုဏ္ေပါင္းကဲလြန္၊ ႏႈံးမတန္ေအာင္၊ အနႏၱကို၊ ကန္ေတာ့သံုးလီ၊ ထံုးေကသီမွာ၊  သရဘီစံကား၊ နန္းေဂၚသဇင္၊ ပန္းေတာ္၀င္သို႔၊ ဆင္ပန္ထားမွ၊ ဥာဏ္သြားလည္းထက္၊ ရွိအဆက္က၊ ဆန္းလက္လာျငား၊ လူႀကီးမ်ား႐ို႔၊ ေျပာေဟာတိုင္မူ၊ အေရးယူ၍၊ က်ီးျဖဴ၀တၳဳ၊ ရွိျဖစ္မႈကို၊ ယခုတဖန္၊ စပ္ကာရံျဖင့္၊ အကၽြႏုပ္သည္၊ ရွိလြန္လီေက၊ သက္သီထံုးကို၊ ကံုးလိုက္မည္က၊ သၿပီလက္ယာ၊ ၿမီမ်က္ႏွာတြင္၊ ေအာင္ခ်ာပူရ၊ ထီးနန္းတည္၍၊ ဌာနီခ်ေက၊ အ႒၀လာ၊ ၿမိဳ႔ျပည္ရြာကို၊ တည္ခါကာလ၊ ၿမီ၀သုန္မွာ၊ ပစၥဳႏၷလွ်င္၊ သြန္းခ်ၿဖိဳးၿဖိဳး၊ ၀ရဇိန္ေလ၊ ထိန္ကာႀကိဳးလို႔၊ မိုးႀကီးသွ်စ္ခါ၊ ရြာျခင္းရာေၾကာင့္၊ တြင္ေခၚနာမ၊ နဂရကို၊ အ႒၀လာ၊ တြင္တံုပါ၍၊ ျဗမၼာသကၠ၊ အသမၻိန္ေလ၊ နရိႏၵဟု၊ နာမတြင္ျငား၊ ထိုးမင္းဖ်ားလွ်င္၊ တရားေလွ်ာ္ရာ၊ မ်ားျပည္သူကို၊ ထီျဖဴမိုးေက၊ စိုးစိုင္ခါ၌၊